środa, 25 maja 2016

Projekotwanie sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu i proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane balustrady Winylowe na plot i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenia Winylowe na plot i bramę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz